Print
Category: Russian Sprint Speed Skating Championships (Women)

 

 Name 500
1000
500
1000
Total
1 Nadezhda Aseeva 39.03 (1) 1:19.16 (4) 39.14 (2) 1:18.79 (3) 157.145
2 Angelina Golikova 39.18 (2) 1:19.32 (5) 39.59 (5) 1:18.73 (2) 157.795
3 Margarita Ryzhova 39.83 (5) 1:18.44 (1) 39.78 (6) 1:18.14 (1) 157.900
4 Yuliya Kozyreva 39.23 (3) 1:19.89 (8) 38.86 (1) 1:19.87 (7) 157.970
5 Irina Arshinova 39.85 (6) 1:18.99 (3) 39.42 (3) 1:20.16 (10) 158.845
6 Alla Shabanova 40.02 (8) 1:18.88 (2) 39.97 (9) 1:19.01 (5) 158.935
7 Aleksandra Kachurkina 40.17 (11) 1:19.41 (6) 40.07 (10) 1:18.82 (4) 159.355
8 Ekaterina Lgova 39.87 (7) 1:20.07 (9) 39.82 (7) 1:19.88 (8) 159.665
9 Tatyana Kashtanova 40.05 (9) 1:19.88 (7) 39.94 (8) 1:20.15 (9) 160.005
10 Tatyana Karannikova 40.07 (10) 1:20.62 (10) 39.57 (4) 1:20.63 (11) 160.265
11 Ekaterina Shikhova 41.20 (15) 1:21.75 (13) 40.36 (12) 1:19.76 (6) 162.315
12 Elena Eranina 40.68 (13) 1:20.68 (11) 40.87 (14) 1:21.17 (12) 162.475
13 Lyudmila Maslovskaya 41.03 (14) 1:21.77 (14) 40.85 (13) 1:21.86 (13) 163.695
14 Anna Karnaukhova 41.76 (18) 1:22.29 (15) 41.43 (15) 1:22.07 (14) 165.370
15 Ulyana Boronina 41.88 (19) 1:24.72 (16) 41.44 (16) 1:25.22 (15) 168.290
16 Mariya Chetverukhina 42.82 (20) 1:25.55 (18) 42.38 (19) 1:26.34 (17) 171.145
17 Viktoriya Larionova 43.12 (21) 1:30.35 (20) 42.40 (20) 1:26.28 (16) 173.835
  Evgeniya Volkova 40.18 (12) 1:21.38 (12) 40.23 (11)    
  Darya Voronina 41.59 (16) 1:24.98 (17) 41.77 (17)    
  Ekaterina Tymchishina 41.63 (17) 1:26.07 (19) 41.80 (18)    
  Yuliya Skokova 39.64 (4)