Print
Category: Russian Sprint Speed Skating Championships (Women)

 

 Name 500
1000
500
1000
Total
1 Olga Fatkulina 38.46 (1) 1:17.83 (2) 39.14 (1) 1:17.48 (1) 155.255
2 Ekaterina Lobysheva 39.21 (2) 1:18.40 (3) 39.39 (2) 1:18.21 (3) 156.905
3 Ekaterina Shikhova 39.96 (5) 1:17.60 (1) 40.02 (6) 1:18.08 (2) 157.820
4 Yuliya Litejkina 39.41 (3) 1:20.94 (7) 39.55 (3) 1:21.28 (7) 160.070
5 Nadezhda Aseeva 39.88 (4) 1:20.89 (5) 39.81 (4) 1:20.47 (5) 160.370
6 Angelina Golikova 40.17 (7) 1:20.93 (6) 39.82 (5) 1:20.46 (4) 160.685
7 Ekaterina Tymchishina 40.56 (10) 1:21.40 (8) 40.40 (8) 1:21.17 (6) 162.245
8 Irina Arshinova 40.53 (9) 1:21.67 (9) 40.13 (7) 1:21.58 (9) 162.285
9 Yuliya Kozyreva 40.07 (6) 1:22.00 (13) 40.42 (9) 1:22.68 (12) 162.830
10 Tatyana Karannikova 40.84 (11) 1:21.99 (12) 40.54 (10) 1:21.94 (10) 163.345
11 Aleksandra Shhelkonogova 41.39 (14) 1:21.93 (11) 41.24 (12) 1:21.42 (8) 164.305
12 Ekaterina Lukoyanova 41.08 (12) 1:21.90 (10) 41.29 (13) 1:21.97 (11) 164.305
13 Elena Abramovskaya 41.28 (13) 1:23.25 (14) 40.86 (11) 1:22.68 (12) 165.105
14 Olga Danilova (92) 41.57 (16) 1:23.69 (15) 41.42 (14) 1:22.71 (14) 166.190
15 Ulyana Boronina 41.51 (15) 1:23.97 (16) 41.77 (16) 1:23.92 (16) 167.225
16 Ekaterina Lgova 41.82 (17) 1:24.35 (17) 41.59 (15) 1:23.76 (15) 167.465
17 Aleksandra Mikhajlova (88) 42.35 (18) 1:26.36 (18) 42.22 (17) 1:26.55 (18) 171.025
18 Anastasiya Spicza 42.54 (19) 1:26.47 (19) 42.50 (18) 1:25.63 (17) 171.090
19 Tatyana Dubrovskaya 43.61 (20) 1:29.64 (21) 43.15 (19) 1:28.40 (19) 175.780
20 Darya Dyadkova 44.38 (21) 1:29.36 (20) 44.74 (20) 1:30.61 (20) 179.105
21 Yuliya Skokova 40.28 (8) 1:19.12 (4)     79.840